Fondens stiftelse

“Da Simon Spies’ mor døde i 1985, donerede hun sin arv fra Simon Spies på 10 millioner kroner til fonden.”