Privatlivspolitik

Privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Simon Spies Fonden behandler dine persondata.

1. Formål

1.1 Simon Spies Fonden har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Simon Spies Fonden behandler dine persondata.

2. Kontaktoplysninger

2.1 Simon Spies Fonden er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger hos Simon Spies Fonden:

Adresse:
Heibergsgade 14,
1056 København
CVR: 11868983

Tlf.: 70 27 10 80
Mail: spiesfonden@spiesfonden.dk
Website: http://spiesfonden.dk/

3. Simon Spies Fonden sikrer fair og transparent databehandling

3.1 Når Simon Spies Fonden beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

4. Hvilke data der indsamles

4.1 Simon Spies Fonden behandler persondata om den enkelte ifm. behandlingen af en ansøgning. Den persondata der behandles, omfatter følgende, hvis indeholdt i ansøgningen:
navn,
telefonnummer,
adresse,
mailadresse,
fødselsdato,
økonomiske forhold,
kontooplysninger,
samt hertil relaterede oplysninger.

4.2 Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Simon Spies Fonden, f.eks. oplysninger, som ansøgeren deler i ansøgningerne, oplysninger sendt på e-mail, mv.

5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

5.1 Formålet med indsamling og behandling af persondata er at kunne behandle de ansøgninger, som Simon Spies Fonden modtager.

6. Opbevaring

6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondata ikke længere er nødvendige for Simon Spies Fonden. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

6.2 Ansøgninger om legater, der ikke imødekommes, slettes som udgangspunkt efter seks måneder, hvorimod ansøgninger om legater der imødekommes, opbevares i maksimalt fem år.

7. Videregivelse af oplysninger

7.1 Simon Spies Fonden videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

7.2 Simon Spies Fonden kan videregive oplysningerne, såfremt Simon Spies Fonden er forpligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

7.3 Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services, f.eks. ifm. overførsel af støtte. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Simon Spies Fonden, ligesom Simon Spies Fonden løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

7.4 7.5 Såfremt Simon Spies Fonden, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Simon Spies Fonden overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

 

8.Cookies

8.1Hvad er cookies?

8.1.1 Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

8.1.2Hvis Simon Spies Fonden placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før Simon Spies Fonden placerer cookies på dit udstyr, beder Simon Spies Fonden om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

8.2 Simon Spies Fonden anvender følgende former for cookies:

8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.

8.2.2 Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af hvilken browser, du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

9. Sikkerhed

9.1 Simon Spies Fonden beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 Simon Spies Fonden har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager Simon Spies Fonden løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Simon Spies Fonden underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

10. Dine rettigheder

10.1 Generelt

10.1.1 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Simon Spies Fonden, om dette er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

10.2 Adgang til dine persondata

10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Simon Spies Fonden behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

10.2.2 Såfremt du anmoder om det, kan Simon Spies Fonden give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Simon Spies Fonden. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

10.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

10.3.1 Hvis du mener, at de persondata, Simon Spies Fonden behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Simon Spies Fonden og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

10.3.2 I visse tilfælde vil Simon Spies Fonden have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data

10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Simon Spies Fondens videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

10.4.2 Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Simon Spies Fonden, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Simon Spies Fondens behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

11. Version

11.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 18. juli 2022.

Har du spørgsmål?